-->

Storitve

English Slovenian

Kdaj boste prejeli izvide?

Izvidi preiskav, ki jih opravljamo v našem laboratoriju, so na voljo še isti dan, izvidi preiskav drugih laboratorijev pa v nekaj dneh.

Kako boste prejeli izvide?

Izvide lahko dvignete osebno ali pa vam jih pošljemo po navadni ali elektronski pošti. V primeru, da se boste odločili za pošiljanje izvida po elektronski pošti, boste ob vpisu na sprejemu podpisali izjavo in prejeli unikatno kodo za odpiranje izvida. Zaradi posredovanja občutljivih podatkov je namreč izvid, ki ga boste prejeli po mailu zaklenjen in boste za odpiranje potrebovali to kodo. Koda, ki jo boste prejeli bo ista za vse vaše izvide in z njo lahko izvid odprete vsakič, ko ga boste potrebovali. 

Kako naprej?

Na izvidu so poleg vaših rezultatov napisane tudi orientacijske referenčne vrednosti za odrasle. Priporočamo vam, da se v primeru odstopanj od le-teh, obrnete na svojega zdravnika.

Kaj je biološki monitoring?

Cilj biološkega monitoringa je ugotoviti, v kakšnem obsegu so delavci pri svojem delu izpostavljeni škodljivim snovem. S tem v zvezi se določi vpliv okolja na zdravje delavca. Biološki monitoring je torej namenjen zagotavljanju varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem.

Besedna zveza oz. pojem »biološki monitoring« marsikaterega delodajalca morda sprva prestraši, za zdravnika specialista medicine dela pa pomeni veliko dela s pripravo poročil in preračunavanjem rezultatov. Kljub vsemu pa je izvajanje biološkega monitoringa obveznost delodajalca pri vseh tistih podjetjih, kjer so delavci pri svojem delu izpostavljeni kemičnim snovem.

Katera podjetja morajo izvajati biološki monitoring pri svojih delavcih?

Biološki monitoring morajo izvajati vsa podjetja, ki imajo v oceni tveganja napisano, da delajo z nevarnimi snovmi. Ta podjetja morajo biološki monitoring vključiti v Izjavo o varnosti z oceno tveganja in ga tudi izvajati.

Zakonodaja na področju biološkega monitoringa

Zakonodaja je jasna od leta 2005, ko je začel veljati Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, inšpektorji pa so na tem področju vedno bolj dejavni. Konec leta 2018 je stopil v veljavo tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Zakaj za izvajanje analiz biološkega monitoringa izbrati laboratorij Adria lab?

Adria lab d.o.o. je prvi zasebni diagnostični laboratorij v Sloveniji. Leta 2007 smo se priključili skupini evropskih laboratorijev pod imenom SYNLAB, kar nam omogoča, da svoje storitve ponujamo na najvišjem nivoju, v širokem obsegu ter po ugodnih cenah.

Imamo že nekajletne izkušnje pri določanju snovi iz Priloge II in Priloge IV Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti) za kar nekaj uglednih slovenskih podjetij. In pri tem lahko pomagamo tudi vam.

Katere snovi se najpogosteje določa?

Naše stranke najpogosteje zanima testiranje na snovi kot so: aceton, etilbenzen, fenol, ksilen, metanol, stiren, svinec in toluen. Poleg teh pa lahko pri nas naročite testiranje še na številne druge nevarne snovi.

Kje začeti in kako vam bomo pri tem pomagali mi?

Za začetek delodajalci skupaj z izvajalcem medicine dela določite snovi, za katere je potrebno izvesti biološki monitoring. S seznamom teh snovi se lahko obrnete na nas. Svetujemo vam tudi glede vzorčenja, primernega biološkega materiala, časa vzorčenja, izbora karakterističnih pokazateljev, morebitnega preračuna rezultatov in podobno. Poskrbimo za transport odvzetega biološkega materiala z mesta vzorčenja, primerno skladiščenje in ustrezen transport do analiznega laboratorija.

Kje se opravijo analize?

Večino snovi iz Priloge II in Priloge IV lahko določimo v laboratorijih SYNLAB po konkurenčnih cenah. Analize so izvedene v akreditiranih laboratorijih z akreditiranimi analitskimi metodami (SIST EN ISO 15189).

 

Dovolite torej, da vam pomagamo izvesti biološki monitoring – hitro, strokovno in ugodno!

Kontaktirajte nas za več informacij.

Sodelovanje z nami

Adria lab d.o.o. je z dolgoletno tradicijo kakovosti dobro uveljavljen zasebni diagnostični laboratorij, ki posluje že od leta 1993. Delujemo v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/2004). Na podlagi tega pravilnika nam je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije dodelilo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije.  

Naši poslovni partnerji so zasebni zdravniki in javni zavodi, ki jim nudimo kakovostno podporo pri obravnavi bolnikov. Odlikujejo pa nas tudi hitrost, ustrežljivost, prilagodljivost in nenazadnje tudi konkurenčnost pri cenah.

V Ljubljani in bližnji okolici imamo za poslovne partnerje organizirano kurirsko službo za prevoz bioloških vzorcev. Če krvi pri vas ne jemljete, lahko preiskovance pošljete na odvzem krvi v naš laboratorij. Iz oddaljenih krajev nam lahko vzorce krvi za določene preiskave pošljete tudi po pošti (po predhodnem dogovoru in navodilih).

Če se zanimate za sodelovanje z nami, nas pokličite za dodatne informacije.

Preiskave

V našem laboratoriju izvajamo hematološke, biokemijske in imunološke preiskave krvi, osnovne teste hemostaze ter preiskave urina in blata. Kri za določene preiskave, ki jih ne izvajamo v našem laboratoriju, pošiljamo v druge ustrezne laboratorije.

Seznam preiskav, ki jih izvajamo, boste našli na naši naročilnici, ki jo lahko uporabite tudi za naročanje preiskav: naročilnica za naročanje preiskav.

Laboratorijski izvidi

Izvidi preiskav, ki jih opravljamo v našem laboratoriju, so na voljo še isti dan, izvidi preiskav drugih laboratorijev pa v nekaj dneh. Lahko vam jih pošljemo po pošti, omogočeno pa imamo tudi elektronsko izmenjavo podatkov.

Elektronska izmenjava podatkov

Laboratorij Adria lab d.o.o. je tehnično opremljen s sodobnim laboratorijskim informacijskim sistemom L@B-IS podjetja Fin-Pro.

Laboratorijski informacijski sistem L@B-IS nam omogoča elektronsko izmenjavo podatkov z našimi naročniki. Prednosti uporabe elektronske izmenjave podatkov so številne. Naročanje laboratorijskih preiskav zmanjša količino administrativnih opravil in s tem zagotavlja večjo točnost. Prenos podatkov je sledljiv in popolnoma varen. Izvidi so za naročnika dosegljivi že takoj po potrditvi v laboratoriju. Omogočen je enostaven in pregleden prikaz rezultatov preiskav ter učinkovitejše obvladovanje velike količine podatkov in informacij. Možen je tudi vpogled v zgodovino laboratorijskih izvidov.

Elektronska izmenjava podatkov s programom L@B-IS je že zagotovljena uporabnikom programov Hipokrat (LIST d.o.o.), ISOZ21 in BIRPIS21 (SRC Infonet).

Če vas zanima elektronska izmenjava podatkov z našim laboratorijem, se obrnite na svojega dobavitelja programske opreme.

Kdo smo?

Adria lab d.o.o. je prvi zasebni diagnostični laboratorij v Sloveniji. Izvajamo različne preiskave krvi, urina in blata. Smo del skupine laboratorijev SYNLAB s sedežem v Nemčiji.

Kaj vam lahko ponudimo?

Če ste podjetje, ki bi želelo svojim zaposlenim ali poslovnim partnerjem pomagati pri ohranjanju in izboljševanju zdravja, vam lahko v našem laboratoriju pri tem pomagamo. Svetujemo vam katere preiskave bi bile smiselne glede na želje in potrebe. Lahko pripravimo tudi skupine preiskav – pakete, ki bi bili posebej prilagojeni za vaše zaposlene ali poslovne partnerje.

Za izvedbo analiz se lahko dogovorimo za celotno skupino preiskovancev, lahko pa vsakemu posamezniku podarite darilni bon, ki bo vseboval seznam preiskav, ki ste ga zanj izbrali.

Preventivni pregledi – še preden se pojavijo težave

Zgodnje odkrivanje obolenj je izjemno pomembno za čim večjo možnost ozdravitve. Z laboratorijskimi testi se lahko odkrijejo spremembe v telesu že pred kliničnim pojavom simptomov, zelo uporabni pa so tudi pri spremljanju različnih obolenj.

Kje opraviti preiskave?

Vaši zaposleni ali poslovni partnerji se lahko po predhodnem dogovoru oglasijo na katerikoli lokaciji našega laboratorija ob času, ki je za njih najugodnejši. Prisotni smo v 4 slovenskih mestih (Ljubljana, Maribor, Celje in Koper).

Laboratorijski izvid

Preiskave so gotove še isti dan. Izvide lahko pošljemo po navadni pošti ali pa zakodirane po elektronski pošti. Odklene se jih s kodo, ki jo preiskovanec dobi ob odvzemu.

Na izvidu so poleg rezultatov napisane tudi orientacijske referenčne vrednosti za odrasle. V primeru odstopanj od le-teh priporočamo obisk zdravnika.

Ali bodo zaposleni mislili, da jih preverjate?

Glede izdaje izvidov zagotavljamo popolno diskretnost, saj vsak preiskovanec prejme izvid osebno na dom ali zakodiranega po elektronski pošti. Delodajalec lahko izvide prejme le ob predložitvi pisnega dovoljenja preiskovanca.

 

Povejte svojim zaposlenim, da vam je mar zanje in za njihovo zdravje!

Kontaktirajte nas za več informacij.

Kdo smo?

Adria lab d.o.o. je prvi zasebni diagnostični laboratorij v Sloveniji. Izvajamo različne preiskave krvi, urina in blata. Smo del skupine laboratorijev SYNLAB s sedežem v Nemčiji.

Kaj vam lahko ponudimo?

Potrebe po modernih laboratorijskih preiskavah se z napredkom medicine neprestano povečujejo. Kot del skupine SYNLAB smo ponudbo preiskav zavihteli na najvišji nivo, saj vam svoje storitve ponujamo po ugodnih cenah in v širokem obsegu. Nekatere izmed preiskav ponujamo celo edini v Sloveniji.

Kako vam lahko pomagamo?

Ker se zavedamo, da vsaka klinična študija prinese s seboj veliko novih idej in s tem še več nerešenih vprašanj, smo vam v našem laboratoriju pri tem pripravljeni priskočiti na pomoč. Če za izvedbo klinične študije potrebujete storitve diagnostičnega laboratorija, vas vabimo k nam na uvodni sestanek in skupaj bomo poiskali pravo rešitev za vas.

Širok nabor laboratorijskih preiskav

Na sestanku bomo prisluhnili vašim željam in potrebam ter skupaj razmislili o realnih možnostih izvedbe analiz. Seznanili vas bomo tudi z našim načinom dela, vam pokazali analizatorje, na katerih izvajamo analize, in opisali analizne postopke.

Če za izvedbo klinične študije potrebujete posebne laboratorijske preiskave, ki jih ne opravljamo v našem laboratoriju, se bomo pozanimali, kje bi se jih dalo opraviti. Lahko se dogovorimo, da krvne vzorce za preiskave, ki jih ne opravljamo pri nas, pošljemo v druge ustrezne laboratorije skupine SYNLAB, kjer želene analize lahko izvedejo. Na ta način vam bomo prihranili dodatne poti in dogovarjanje z različnimi laboratoriji.

Odvzem krvi za preiskave

Določili bomo način odvzema krvi in minimalne količine vzorcev, ki jih potrebujemo za kvalitetno izvedbo analiz.

Odvzeme krvi lahko opravimo v našem laboratoriju, lahko pa se tudi dogovorimo, da naše izkušeno osebje odvzame vzorce krvi v vaših prostorih. Če boste odvzeme krvi opravili sami ali v drugih ambulantah, vam omogočamo uporabo naše brezplačne kurirske službe, ki bo krvne vzorce dostavila v naš laboratorij.

Rezultati analiz

Rezultate analiz boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Zakaj izbrati naš laboratorij?

  • Ponujamo širok spekter preiskav;
  • Svetujemo pri načinu odvzema bioloških vzorcev;
  • Odvzeme krvi lahko opravimo tudi pri vas;
  • Omogočamo brezplačno kurirsko službo za transport vzorcev od mesta odvzema do končnega laboratorija;
  • Rezultati so na voljo v najkrajšem možnem času.

 

Skrbi glede laboratorijskih preiskav pri kliničnih raziskavah prepustite nam!

Kontaktirajte nas za več informacij.

Adria lab d.o.o. | Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana  | e-mail: laboratorij@adrialab.si

Želimo vam zagotoviti, da boste uživali v brskanju po naši spletni strani in imeli prijetno izkušnjo z njo. V ta namen to spletno mesto na vaš računalnik zapiše majhne datoteke imenovane "piškotki", s katerimi zbira informacije o vaši uporabi naše spletne strani. S klikom na gumb "OK" omogočite delovanje piškotkov na tej spletni strani.